55.CZ

Společnost 55.CZ s. r. o. od r. 2006 v každodenní praxi provozuje sociální podnikání, tzn. systematicky vytváří chráněná pracovní místa, na kterých  dlouhodobě zaměstnává osoby zdravotně postižené, v různých stupních invalidity.
Z tohoto a dalších důvodů byla zřízena a vymezena Chráněná dílna Pastelka společnosti 55.CZ s.r.o. s chráněnými pracovními místy v Ječné 41, Praha 2 a později také v prodejním a distribučním centru K Třebonicům 17, Praha 5.

Hlavní činností v Ječné je provozování maloobchodní prodejny výtvarných a psacích potřeb a internetového obchodu www.pastelka.eu.

V trojhranném, speciálním a ergonomickém úchopu máme největší sortiment psacích potřeb a dalších pomůcek v celé České republice.
Všechny speciální pomůcky je možno si u nás osahat a vyzkoušet s patřičným servisem našeho personálu.

Spolupracujeme se specializovanými pracovišti, které školí pedagogy pro jejich odbornou práci s dětmi při nácviku správného psaní a také s poradnami, které se zabývají nápravou poruch psaní u dětí s těmito poruchami.

Hlavní činností střediska K Třebonicům je prodej a rozvoz kancelářských potřeb firemním zákazníkům, kteří potřebují nakupovat kancelářské potřeby v režimu započitatelného náhradního plnění. Tuto činnost provozujeme v součinnosti s velkoobchodem APAP s.r.o. a v jeho areálu.

Na případnou otázku zda tedy 55.CZ s.r.o. nevznikla účelově jen pro přefakturaci, je odpovědí fakt, že 55.CZ s.r.o. provozuje vlastní obchodní činnost, vlastní maloobchodní prodejnu Pastelka, poskytuje komplexní webové služby a hlavně 55.CZ s.r.o. má podstatně více zaměstnanců než APAP s.r.o. Prodej kancelářských potřeb je tedy jeden s pilířů naší činnosti, která nám umožnil zvýšit počet chráněných pracovních míst.

Jako skutečný zaměstnavatel zdravotně postižených osob poskytuje 55.CZ s.r.o. započitatelné náhradní plnění.